Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

KVV v TN oslávili MDŽ dôstojne

Rada Klubu vojenských veteránov v Trenčíne pripravila pre členky slávnostné posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, aby si ich uctili nielen ako ženy – matky a nositeľky rodinných tradícií, ale ak ako ženy, ktoré sú pre spoločnosť nepostrádateľné.

Každú ženu, ktorá prijala pozvanie, hneď pri príchode vítali hostitelia s kvetom a gratuláciou. O slávnostné otvorenie sa postaral podpredseda Ján Skyba. Vzápätí si vzal slovo predseda Eugen Bitera, poďakoval ženám za to, že prijali pozvanie a zaželal im príjemné chvíle strávené v tejto spoločnosti pri čaši vína a malom pohostení. Podpredseda Igor Hyben sa pridal ku gratulantom ale tiež pripomenul, že nie vždy v minulosti bola žena uctievaná. Preto im o to srdečnejšie zaželal, aby sa v tejto spoločnosti cítili čo najlepšie. Oslávenkyniam sa krátko prihovoril aj vedúci Posádkového klubu Stanislav Martinák. Ženy si príjemné posedenie opäť užívali. Potešilo ich že sú zasa spolu, pretože aj keď sú už na dôchodku, povinností je stále dosť. Po niekoľkých hodinách odchádzali domov s pocitom príjemne stráveného popoludnia.

OSN oficiálne uznala MDŽ

Nemecká bojovníčka za rovnoprávnosť žien Klára Zetkinová na prvej medzinárodnej ženskej konferencii v Kodani presadila, aby sa Národný deň žien stal medzinárodným sviatkom. V roku 1910 sa MDŽ oslavoval 19. marca – v Rakúsko-Uhorsku, Švajčiarsku, Nemecku, Dánsku a v Amerike. Na 8. marca sa MDŽ presunul v roku 1913, a to na počesť štrajku newyorských krajčírok. K 8. marcu tiež prispela masívna demonštrácia v Petrohrade, ktorá sa konala poslednú nedeľu vo februári roku 1917. To je dátum zodpovedajúci gregoriánskemu kalendáru. Konečné schválenie tohto sviatku sa uskutočnilo v roku 1975, kedy OSN oficiálne uznala MDŽ za medzinárodný sviatok.

Po roku 1989, kedy sa aj na Slovensku rozmohla neoliberalistická ideológia, sa význam tohto sviatku začal bagatelizovať. Prevažná časť našej spoločnosti si však presadila, že tento sviatok úcty k žene a matke má v nej pevné miesto. A napokon sa ukázalo, že aj história má pravdu, pretože súčasná degradácia sociálnych práv potvrdzuje, aký hlboký zmysel má tento sviatok.

Text a foto: Oľga Kajabová


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...