Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Nezabúdajme na tragédie vojnového ošiaľu

TRENČÍN – Spomienkovým aktom kladenia vencov pri Pamätníku umučených na Brezine si v pondelok – 10. apríla Trenčania pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta. Popri delegáciách miestnej a krajskej samosprávy sa obetiam vojny prišli pokloniť delegácie Velenia pozemných síl OS SR, Trenčianskej univerzity a účastníci protifašistického boja s členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, delegácia Klubu generálov – Sever, Jednoty dôchodcov na Slovensku, občianska verejnosť a nechýbali ani žiaci zo základných a stredných škôl . Delegáciu Klubu vojenských veteránov viedol predseda pplk. v. v. Ing. Eugen Bitera.

O hrôzach vojny treba hovoriť

Po pietnom akte sa účastníkom prihovoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Spomenul hrôzy druhej svetovej vojny, ľudské tragédie, utrpenie vojakov vystavených vojnovému ošiaľu a vyslovil presvedčenie, že by sme mali viac vedieť o tom čo vojna je, čo je nacizmus a fašizmus a preto by sa o tom malo rozprávať aj mladým pri všetkých vhodných príležitostiach. A asi by to tak malo byť, pretože dnes sa opäť vo svete rinčí zbraňami. O súčasnom dianí hovoril aj trenčiansky primátor Richard Rybníček a vyjadriac osobné pocity dodal, že by bol veľmi nešťastný, keby sa tieto hrozby mali naplniť.

Trenčín oslobodili sovietski a rumunskí vojaci

Prítomným sa prihovoril aj predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Miroslav Ondráš. Spomenul sedem hromadných hrobov, ktoré sa dva týždne po skončení vojny našli na Brezine v Dušovej doline. V nich bolo zahrabaných 69 tiel mužov a žien. Išlo o mučených partizánov, ale aj civilistov s antifašistickým zmýšľaním. Po exhumácii 43 z nich identifikovali. Pôvod a mená 26 obetí sa nepodarilo zistiť.

Trenčín oslobodili 10. apríla 1945 sovietski a rumunskí vojaci. Po bleskovom útoku Nemci ešte stačili vyhodiť do povetria oba mosty cez rieku Váh. Ostreľovanie mesta z druhej strany Váhu pokračovalo ešte 20 dní. Boje na území vtedajšieho Trenčianskeho okresu si vyžiadali 1380 padlých Rumunov, 1255 Sovietov a zahynulo aj 171 civilistov. Boje v okrese ustali 30. apríla 1945.

Po pietnom akte na Brezine sa primátor Richard Rybníček stretol v obradnej sieni mestského úradu s priamymi účastníkmi protifašistického boja a s ďalšími pozvanými hosťami, medzi ktorými bol aj nový veliteľ Pozemných síl OS SR v Trenčíne generálmajor Ing. Jindřich Joch.

Text a foto: Oľga Kajabová


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...