Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Spomínali na tragédiu plnú krutosti a miliónov ľudských obetí

TRENČÍN – Pri pamätnej tabuli pripomínajúcej oslobodenie mesta, umiestnenej pri vchode do budovy Posádkového klubu OS SR sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. V utorok 9. mája sa ho zúčastnil prezident Zväzu vojakov SR plk. v. v. Ing Tomáš Švec, delegácia Klubu vojenských veteránov vedená predsedom pplk. v. v. Ing. Eugenom Biterom, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a veteráni druhej svetovej vojny Pavol Liška, Štefan Šteflovič a Karol Steklý, zástupcovia trenčianskeho mestského úradu, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku a ďalších miestnych občianskych združení.

Druhú svetovú vojnu nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou
Účastníkov spomienkového stretnutia na úvod privítal vedúci Posádkového klubu OS SR pplk. v. v. Stanislav Martinák. Po zaznení záznamu vyhlásenia legendárneho hlásateľa rádia Moskva Jurija Levitana o víťazstve Červenej armády nad fašistickým Nemeckom a jeho úplnej porážke sa prítomným prihovoril predseda KVH – SZPB, Trenčín 1 pplk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš. „V tomto roku si v pokrokových krajinách sveta 8. alebo 9. mája pripomínajú 72. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe dobytím vojenského víťazstva Spojencov nad fašizmom a nacizmom. Uvedené významné výročie si včera (8. mája, pozn. red.) pripomenuli predovšetkým v krajinách, ktoré sa podieľali na porážke fašistického Talianska, nacistického Nemecka a na oslobodzovaní od nimi okupovaných krajín, ako aj od ich domácich kolaborantských vlád. V bývalom Sovietskom zväze – dnešnej Ruskej federácii a vo väčšine následníckych, dnes už samostatných štátoch, nazývajú druhú svetovú vojnu – Veľkou vlasteneckou vojnou a víťazstvo svojich predkov slávia dnes (9. mája – pozn. red.). Boli to predovšetkým vojaci ich bývalej Červenej armády, ktorá dobyla Berlín, hlavné mesto nacistického štátu, ktorý spôsobil takmer celej Európe v tom čase neuveriteľné utrpenie a obrovské škody. Aj preto Organizácia spojených národov (OSN) vyzvala členské štáty, mimovládne organizácie a jednotlivcov, aby si každý rok pripomínali tieto dva májové dni.“ uviedol Miroslav Ondráš. V Trenčíne si obyvatelia už tradične pripomínajú výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe pri pamätnej tabuli umiestnenej pri vchode do budovy Posádkového klubu OS SR.

Príčiny druhej svetovej vojny
Druhá svetová vojna, rozpútaná predovšetkým nacistickým Nemeckom, bola najväčšou tragédiou ľudských dejín nielen počtom asi 60 miliónov obetí, ale aj vlastným charakterom a krutosťou. Jej príčiny spočívali v nedôslednom ukončení prvej svetovej vojny a nepochopiteľnej politike predovšetkým Francúzska a Veľkej Británie, teda víťazných štátov Dohody. Po rozpútaní vojny najmä vojenské sily Nemecka a Japonska dosahovali v prvých rokoch na všetkých frontoch víťazstvá. Situácia sa zmenila až na prelome rokov 1941 – 1942, keď vojská Sovietskej armády odrazili nemecký nápor pred Moskvou. Výsledok bitky predznamenal obrat vo vojne v prospech ZSSR, ako aj Spojencov ( Veľkej Británie a USA ). Bitka o Stalingrad v roku 1943 už znamenala zásadný obrat vo vojne. Západní spojenci zastavili v rokoch 1942 -1943 nemecké ťaženie v severnej Afrike, v roku 1943 dobyli Sicíliu a úspešne sa v roku 1944 vylodili v Normandii. Červená armáda vytlačila vojská agresora z územia bývalého ZSSR, vstúpila na územie Nemecka, jeho satelitov, ako aj nimi okupovaných štátov vo východnej, južnej a strednej Európe.

Kapitulácia porazeného Nemecka
Na prelome apríla a mája 1945 už bolo iba otázkou času, kedy nacistické Nemecko bude donútené podpísať bezpodmienečnú kapituláciu. Červená armáda 2. mája 1945 dobyla Berlín, no nepodarilo sa jej ani po samovražde Adolfa Hitlera dohodnúť kapituláciu už prakticky porazeného Nemecka. Podpísali ju až 7. mája 1945 o 2.41 hodine v Remeši predstavitelia Nemecka a ôsmi spojeneckí generáli z Veľkej Británie, Spojených štátov amerických, Sovietskeho zväzu a Francúzska. Preto sa 8. mája 1945 do 23.01 hodiny mali skončiť všetky boje. Sovietske vedenie si však presadilo, aby dokument podpísali aj najvyšší nemeckí velitelia v dobytom Berlíne.

Opakovaný podpis bezpodmienečnej kapitulácie
Posledný akt podpisu bezpodmienečnej kapitulácie všetkých nemeckých, kdekoľvek sa nachádzajúcich ozbrojených pozemných, námorných a vzdušných síl, sa zopakoval v noci z 8. na 9. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v Berlíne – Karlhorste. Jej podpisom vstúpila do platnosti 8. mája o 23.00 hodine v noci stredoeurópskeho času. V Sovietskom zväze vtedy bolo už po polnoci, teda 9. mája. Bojové akcie sa však 8. mája neskončili. Niektorí fanatickí nemeckí velitelia bojovali v Česku a severnej Juhoslávii až do 15. mája. Posledná nemecká ponorka sa vzdala až začiatkom júna 1945.

„Aj napriek týmto udalostiam sa druhá svetová vojna v Európe formálne skončila 8. mája 1945 o polnoci stredoeurópskeho času. Významnú udalosť ohlásil svetu legendárny hlásateľ rádia Moskva Jurij Levitan, ktorého nahrávku sme si vypočuli v úvode nášho slávnostného stretnutia. Po nej nasledoval príhovor Winstona Churchila, vtedajšieho premiéra Veľkej Británie, ktorá ako jediná krajina odolala nemeckej expanzii a bojovala od vypuknutia vojny až do jej skončenia na všetkých jej bojiskách.“ uviedol Miroslav Ondráš v príhovore a dodal: „Vo svete sa však vojna ešte neskončila. Mimo Európy sa bojovalo takmer štyri mesiace. V Tichomorí bojovali americké vojská s japonskými a na Ďalekom východe sa do útoku na Japonsko pripojil aj Sovietsky zväz. V auguste Spojené štáty americké zvrhli atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki, čo urýchlilo rozhodnutie Japonského cisárstva ku kapitulácii, ktorú podpísalo 2. septembra 1945. Druhá svetová vojna sa teda skončila definitívne až 2. septembra 1945.“

Znova sa ozývajú vyznávači fašistických, nacistických a ľudáckych ideológií
Miroslav Ondráš sa v príhovore dotkol aj súčasnej situácie konštatovaním: „Dnešné významné výročie si pripomíname aj preto, lebo aj u nás sa znova ozývajú vyznávači fašistických, nacistických a ľudáckych ideológií, ktoré spochybňujú význam porážky nacistického Nemecka, oslobodenia Slovenska ako aj pozitíva, že časť našich predkov bojovala v zahraničí po boku spojencov a že doma povstali proti nemeckým okupantom, či domácej ľudáckej vláde. Veď práve vďaka ním je dnešné Slovensko považované za následnícky štát, ktorého občania bojovali po boku spojencov a aktívne sa podieľali na porážke nacistického Nemecka. A to aj napriek tomu, že vláda vojnovej Slovenskej republiky bola prvým spojencom Nemecka a vyslala vojakov bojovať proti Sovietskemu zväzu!“ Tiež uviedol, že „najhoršie ale je, že sa túto pravdu neučí ani naša mládež, ktorá o protifašistickom odboji a najmä o účasti našich občanov v ňom nevie takmer nič. Aj preto sme na dnešné stretnutie pripravili malú prezentáciu nami pripravovanej publikácie o účasti 1. československého armádneho zboru na oslobodzovaní nášho územia v rokoch 1944 – 1945. Jeden z jeho vojakov a nižších veliteľov je dnes medzi nami, môže to dosvedčiť, lebo na rozdiel od niektorých súčasných „tiež-historikov“ bol pri tom…“

Venček pod pamätnú tabuľu spoločne zavesili priami účastníci protifašistického boja Štefan Šteflovič a Karol Steklý. Po spomienkovom akte sa prítomní presunuli do vestibulu posádkového klubu, kde im Miroslav Ondráš ukázal prezentáciu už spomenutej brožúrky.

Karlhorst – berlínske múzeum venované víťaznej sovietskej armáde
V Kalhorste – v budove, kde na konci druhej svetovej vojny sídlil sovietsky štáb a bola podpísaná konečná a bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk, sa nachádza múzeum venované sovietskej armáde. Je chvályhodné, že aj v dnešných časoch, keď sa objavujú snahy o prekrúcanie histórie druhej svetovej vojny, obyvatelia Berlína zachovali toto múzeum, dodnes sa oň vzorne starajú a ochotne privítajú každého návštevníka, či skupiny záujemcov, ktorí si chcú pozrieť expozície múzea a najmä z hľadiska histórie významnú miestnosť vtedajšieho sovietskeho štábu, kde bola podpísaná kapitulácia Nemecka a tým skončená najväčšia tragédia plná krutosti a miliónov ľudských obetí.

Text a foto: Oľga Kajabová


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...