Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Akadémia tretieho veku v Trenčíne


Akadémia tretieho veku v Trenčíne – najdlhšie trvajúci program celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Trenčín – Akadémia tretieho veku (ATV) ukončila jubilejný 30. ročník celoživotného vzdelávania seniorov. Pri tejto príležitosti základná organizácia 02 Jednoty dôchodcov na Slovensku na stredu 7. júna 2017 zorganizovala v Kultúrnom centre na Dlhých Honoch slávnostné ukončenie ročníka a odovzdávanie osvedčení absolventom. Pozvanie na slávnostný akt prijali predseda úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, trenčiansky primátor Richard Rybníček, rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Jozef Habánik, prednosta Okresného úradu Jaroslav Stopka, vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv SR Marián Török a ďalší hostia.

Poslucháči za účasť dostávajú osvedčenia

Hostia v príhovoroch ocenili záujem seniorov aj v ich veku naďalej sa vzdelávať a získavať nové vedomosti i skúsenosti a takýmto plnohodnotným spôsobom si spríjemňovať jeseň života. Osvedčenie o absolvovaní jubilejného ročníka si prevzalo 155 poslucháčov. Dostane ho každý, kto sa zúčastní najmenej na šiestich seminároch. Medzi nimi bola aj 83-ročná Gitka Henešová, či nevidiaca Anna Perglerová, ktorá chodí so sprievodcom a nevynechá ani jeden seminár, ale aj Ján Ducho, Elena Raganová, Veronika Judínyová, Magdaléna Babiaková, či Ján Skyba, predseda trenčianskeho Klubu vojenských veteránov a ďalší. „Áno, je ich veľa a všetci sú veľmi zaujímaví ľudia. Mňa to veľmi teší, pretože aj vďaka nim si rok čo rok uvedomujeme, že naša práca, prípravy na každý seminár a získavanie lektorov z rôznych sfér života nie sú zbytočné,“ povedala nám 1. podpredsedníčka Rady ATV Anna Pinďáková dodávajúc, že potvrdením dobrého mena akadémie sú aj významní hostia z ministerstiev SR, zástupcovia TSK, Mesta Trenčín, Jednoty dôchodcov na Slovensku a rôznych inštitúcií, ktorí sa zúčastňujú na slávnostnom otvorení a ukončení školského roka.
Pri príležitosti ukončenia jubilejného ročníka si pamätné a ďakovné listy tiež prevzali predstavitelia inštitúcií a jednotlivci, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na zveľaďovanie Akadémie tretieho veku – celoživotného vzdelávania seniorov trenčianskeho regiónu.

Kultúrne vystúpenia sú samozrejmosťou

Slávnostnú atmosféru podujatia umocnili Trenčiansky spevácky zbor pod dirigentskou taktovkou Jozefa Vakoša a Detský folklórny súbor Radosť vedený Emíliou Šteiningerovou. Školský rok 2016/2017 vyhodnotila Anna Pinďáková, ktorá uviedla, že „počas školského roka bolo prednesených 23 prednášok od fundovaných lektorov z rôznych inštitúcií bez nároku na honorár“. Tiež dodala, že na vybraných seminároch vystúpilo 12 speváckych a tanečných súborov a jednotlivcov a pripomenula, že záštitu nad 30. ročníkom akadémie prevzali Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Trenčín ktoré prispeli finančnou podporou a osobnou účasťou. Na seminároch sa zúčastňovali aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a verejný ochranca práv SR. Na záver skonštatovala, že záujem týchto inštitúcií je zárukou pre ATV v Trenčíne, že bude pokračovať vo vzdelávaní seniorov trenčianskeho regiónu.
Tak ako už býva dobrým zvykom na slávnostnom ukončení školského roka, bola lupienkami z ruží uvedená do života Radou ATV vypracovaná Informačná ročenka jubilejného 30. ročníka. Na záver predsedníčka ATV, primárka oddelenia geriatrie Fakultnej nemocnice v Trenčíne Terézia Drobná zablahoželala poslucháčom k úspešnému ukončeniu akademického roka, zaželala pekné prázdniny, načerpanie nových síl a pozvala prítomných seniorov na začatie nového školského roka, ktorý otvorí štvrtú desiatku ročníkov celoživotného vzdelávania v Akadémii tretieho veku v Kultúrnom centre Stred na Dlhých Honoch v Trenčíne.

Text a foto: Oľga Kajabová


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...