Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Podujatia a akcie v roku 2017

PODUJATIA A AKCIE V ROKU 2017

Spoločenské posedenia

Spoločenské posedenie – novoročné     –     12. 01.

Spoločenské posedenie – zimné     –     16. 02.

Spoločenské posedenie – pofašiangové      –     16. 03.

Spoločenské posedenie – jarné      –     20. 04.

Spoločenské posedenie – majáles     –     18. 05.

Spoločenské posedenie – juniáles      –     15. 06.

Spoločenské posedenie – michalsko – václavské     –     21. 09.

Spoločenské posedenie – úcta k starším      –     19. 10.

Spoločenské posedenie – jesenné      –    16. 11.

Spoločenské posedenie – vianočné     –     14.12.

Spoločenské stretnutia

Stretnutie so ženami – MDŽ     –     07. 03.

Stretnutie s jubilantmi      –     28. 03.

Stretnutie s jubilantmi     –      8. 11.

Stretnutie s doručovateľmi      –     8. 12.

Stretnutie rady a aktivistov     –     19. 12.

Oslavy a spomienkové akcie

Oslavy oslobodenia Trenčína     –     apríl

Pietny akt k výročiu SNP     –     august

Deň vojnových veteránov      –     11. november

Zájazdy a iné aktivity

Turistický pochod Vojenská päťdesiatka     –     8. apríl

Účasť na leteckom dni SIAF 2016 ( SLIAČ )     –      27. august

XXI. Ročník MVV na KRIVÁŇ     –      august

Návšteva termálneho kúpaliska     –      júl a august

Návšteva IDEB 2016 Bratislava     –      máj

Návšteva Vojenského múzea PIEŠŤANY     –      jún

Návšteva divadla PK TRENČÍN      –      marec a október

Návšteva priateľov z OLOMOUCA      –      jún

Návšteva priateľov v BUDAPEŠTI     –     august

Návšteva Vianočných trhov v BRATISLAVE     –     1. decembra

Poznámka:

Termíny budú upresnené na vývesnej tabuli KVV

Na akcie sa záujemcovia môžu prihlásiť v miestnosti č. 215.

RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...