Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Oznámenie – stretnutie s členmi Klubu vojenských veteránov

O Z N Á M E N I E

Rada Klubu vojenských veteránov Trenčín oznamuje všetkým členom a sympatizantom, že

18. júla 2017

sa uskutoční stretnutie s členmi Klubu vojenských veteránov

v Liptovskom Mikuláši s nasledujúcim programom:

1. Odchod od Posádkového klubu objednaným

autobusom o 07,30 h

2. Príchod do Ružomberka – Černovej o 09,30 h

Prehliadka rodného domu Andreja Hlinku cca 1 h.,

odchod z Černovej na obed o 10,45 h

3. Obed Ružomberok – Salaš u dobrého pastiera cca

1 h – do 11,45 h

4. Presun – Ružomberok – LM cca 20 minút, príchod

do LM 12,05 h. Do 13,00 h osobné voľno.

5. Program podľa KVV v LM od 13,00 h do cca

16,00 h.

6. Odchod LM o 16,15 h príchod TN o 18,15 h

Poplatok za osobu je stanovený na 5,00 eur

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v priestoroch KVV v utorok

a piatok od 09,00 h do 11,00 h. A tiež každý deň

na telefónnom čísle 0902 806 391 – Skyba, alebo 0914 240 415 – Bacskay.

Rada KVV, Trenčín

RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...