Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Oznámenie – služba v klube

O Z N Á M E N I E

Rada Klubu vojenských veteránov Trenčín dáva na vedomie všetkým členom a sympatizantom, že v letných mesiacoch

júl a august 2017

je v klube vykonávaná služba v týždni

iba utorok a piatok, v čase

od 09,00 h do 11,00 h

V mimoriadnych prípadoch sú členovia rady

k dispozícii na telefónnych číslach:

0902 806 391 – Ing. Ján Skyba

0908 236 740 – Ing. Igor Hyben

0907 715 588 – Ing. František Mikuš

0948 349 272 – Ing. Mgr. Jaroslav Balocký

Všetkým členom i sympatizantom želáme príjemné nikým a ničím narušené letné dni.

Rada KVV Trenčín

RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...