Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Krajské športové hry JDS Trenčianskeho samosprávneho kraja


Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku zorganizovala pre členov JDS v Trenčianskom kraji 20. júna 2017 na športoviskách v Novej Dubnici Krajské športové hry (ďalej KŠH).

KŠH krajská organizácia JDS uskutočnila s podporou Novej Dubnice a ďalších sponzorov. Súťaží v jednotlivých športových disciplínach sa zúčastnili aj členovia Klubu vojenských veteránov z Trenčína. Súťažiaci – Ing. Emil Polakovič, Ing. Ján Mikurčík, Anton Švančara a Ing. Emil Dunajský vo zvolených športových disciplínach a vekových kategóriách dosiahli popredné umiestnenia.

V streľbe zo vzduchovky sa Emil Dunajský umiestnil na 2. mieste, Anton Švančara v hode granátom na cieľ na 1. mieste a v stolnom tenise sa Emil Polakovič umiestnil na 1. mieste. Pripomíname, že v deviatich športových disciplínach súťažilo spolu 201 športovcov – seniorov.

Dosiahnutými umiestneniami naši členovia prispeli Okresnej organizácii JDS v Trenčíne na získanie celkových 36 bodov, čo bolo historicky – prvé umiestnenie sa na 3. mieste za desať rokov konania sa krajských športových hier.

Rada Klubu vojenských veteránov v Trenčíne zúčastneným športovcom úprimne ďakuje a blahoželá k dosiahnutým umiestneniam.

Vyjadrujeme presvedčenie, že tieto úspechy budú pre nás ostatných inšpirujúce a v budúcnosti bude na krajských športových hrách JDS účasť našich členov vyššia.

Zároveň pripomíname, že od 15. do 17. augusta 2017 budú na športoviskách Športového gymnázia uskutočnené Celoslovenské športové hry JDS, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Organizátorom a najmä predsedníčke krajskej organizácie JDS Mgr. Anne Prokešovej, organizačnému výboru, rozhodcom a ostatným pomocníkom za výbornú prípravu a uskutočnenie Krajských športových hier JDS Trenčianskeho samosprávneho kraja v Novej Dubnici ďakujeme.

Rada KVV v Trenčíne

RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...