Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Okresný náučno – turistický zraz seniorov trenčianskeho regiónu


Už šestnásty raz Okresná organizácia JDS v Trenčíne pre seniorov zorganizovala náučno – turistický zraz. V tomto roku sa na prípravu a realizáciu stretnutia podujala ZO JDS v Drietome aj s výdatnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a tiež s nezištnou podporou predstaviteľov obecného úradu a miestnych živnostníkov a podnikateľov. Dňom tohto stretnutia bol 21. jún 2017.


V tento deň obdarený krásnym slnečným počasím sa účastníci mohli, podľa vlastných síl a schopností, rozhodnúť pre jednu z troch pripravených trás. Každá mala vlastné čaro a rôznu náročnosť na kondíciu a výdrž.

Organizátori pod vedením predsedu ZO JDS v Drietome Mgr. Dušana Medveckého vytvorili pre hladký priebeh podujatia výnimočné materiálno – technické a zdravotné zabezpečenie. Veď pre 200 účastníkov náučno – turistického zrazu to bolo aj potrebné.

Na jednej z trás turistického zrazu mali účastníci možnosť vidieť osadu Žrnové, malý skanzen pána Megu, osadu Brusno a poľovnícku chatu. Na inej trase účastníci obdivovali sakrálnu krásu rímskokatolíckeho kostolíka v Drietome, prešli Machalovku a uvideli zvonicu patriacu evanjelickej cirkvi ausburského vyznania. Nie menej zaujímavou bola trasa po obci Drietoma, kde prechádzali okolo denného stacionára pre seniorov, prevádzky na výrobu termobielizne RUTEX, či výrobne drevoštiepky a paliet, stolárskej dielne na výrobu euro-okien. V Drietome si účastníci prezreli pracovné priestory obecného úradu sídliaceho v kaštieli rodiny Chorinskej a tiež kaštieľ rodiny Borčických, ktorý bol zrenovovaný vďaka príspevku z eurofondov. Je iba pochopiteľné, že účastníci turistického zrazu si nenechali ujsť návštevu priestorov miestnej ZO JDS, ktoré sa nachádzajú v spomínanom kaštieli.

Po absolvovaní turistických trás veru každému prišlo vhod občerstvenie, ktoré pripravili členovia miestnej ZO JDS. Spoločenské stretnutie svojim umením spestrili aj ľudové umelecké súbory. Pripravený kultúrny program sa prítomným účastníkom páčil, čo prejavovali častým potleskom

Medzi účastníkmi zrazu boli aj naši členovia – manželia Švančarovi, ktorí si vybrali pre nich ideálnu trasu. Je na škodu, že sa nám nepodarilo na túto akciu presvedčiť väčší počet členov nášho klubu. Azda o rok to bude lepšie.

Rada klubu vojenských veteránov aj ďakuje organizátorom Náučno – turistického zrazu v Drietome, menovite Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorý mimo finančnej podpory akciu podporil aj osobnou účasťou Ing. Renáty Ozimovej – vedúcej finančného odboru, Okresnej organizácii JDS v Trenčíne vedenej predsedníčkou Emíliou Plškovou, predstaviteľom obce Drietoma na čele so starostom Jaroslavom Megom, podporovateľom a darcom finančného, materiálno technického zabezpečenia a členom ZO JDS 29 v Drietome za vynaložený čas a úsilie, za prezentovanie vlastného regiónu, miestnych zaujímavostí, na ktoré môžu byť pyšní.

Rada KVV v Trenčíne

RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...