Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

SNP – najvýznamnejšie protifašistické vystúpenie Slovákov


TRENČÍN – Pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania sa v pondelok 28. augusta 2017 uskutočnil pietny akt pri pamätníku umučených na trenčianskej Brezine. Spomienkové stretnutie zorganizovalo mesto v spolupráci s Veliteľstvom pozemného vojska OS SR.


Pietneho aktu sa zúčastnili delegácie krajskej a mestskej samosprávy, delegácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, delegácia Klubu vojenských veteránov vedená predsedom Jánom Skybom, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku a zástupcovia ďalších občianskych združení.


Po úvodnej básni sa prítomným prihovoril primátor Richard Rybníček, ktorý medzi iným pripomenul, aby sme nezabúdali na to, že práve Trenčín bol centrom vojenských príprav Slovenského národného povstania. Bol to generál Ján Golian aj s ďalšími veliteľmi a vojakmi, ktorí organizovali prípravy a vojensky i materiálne zabezpečovali toto uznávané vystúpenie slovenského ľudu. Účastníkom pietnej spomienky sa prihovoril aj predseda TSK Jaroslav Baška.


Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Miroslav Ondráš vo svojom vystúpení načrel hlbšie do histórie Slovenského národného povstania a okrem iného zdôraznil: „Je najvyšší čas, aby sme ľudákov a gardistov nazývali tak, ako sa správali a konali. Dôvodom je skutočnosť, že ako sa postupne vytrácajú aj poslední účastníci Povstania, narastá počet jeho patologických vykladačov z radov ľudáckych pohrobkov a neofašistických pomätencov. Ich cieľom je znevážiť najvýznamnejšie protifašistické vystúpenie našich predkov, ktoré súčasnú SR zaraďuje medzi víťazov 2. svetovej vojny a ktorí sa v nej podieľali na vojenskej porážke fašistických štátov vedených nacistickým Nemeckom. Teda aj na porážke ľudákov a fašistov v našom meste aj republike. Pripomínajme ich súčasným uctievačom, aby si uvedomili že ich idoly boli vtedy porazené. Ale aj to, ako sa majú porazení správať v demokratickom štáte …


V obradnej sieni mestského úradu sa po pietnom akte na Brezine uskutočnilo tradičné stretnutie primátora s účastníkmi protifašistického odboja a ďalšími pozvanými hosťami, medzi ktorými nechýbala ani delegácia Klubu vojenských veteránov vedená predsedom Jánom Skybom.

Text a foto: Oľga Kajabová


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...