Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Stretnutie jubilantov a Mesiac úcty k starším


TRENČÍN – Stalo sa už tradíciou, že v novembri Rada Klubu vojenských veteránov v spolupráci s Posádkovým klubom Veliteľstva pozemných síl OS SR organizuje neformálne priateľské stretnutie s jubilantmi nášho klubu. Stalo sa tak 8. novembra v prítomnosti zástupcu VPS OS SR pplk. Ing. Dušana Baláža, vedúceho PK OS SR mjr. v. v. Stanislava Martináka a šiestich členov Rady KVV.Tento rok Rada klubu deň vyhradený pre jubilantov po prvý raz spojila s Mesiacom úcty k starším. Najstaršími jubilantmi v tomto roku sú – 102 ročný Jozef Pafčuga, 96 ročný Ing. Štefan Šteflovič, 94 ročný Ing. Valentín Krehlík a PhDr. Miroslav Skalický, ale aj vekom zrelé dámy Eleonóra Švecová, Katarína Vozaríková, Alžbeta Smutná a ďalší. S každým účastníkom stretnutia si predseda klubu Ing. Ján Skyba so želaním dobrého zdravia pripil pohárom vína a dámy – jubilantky dostali aj červený karafiát.


Nemilým prekvapením pre organizátorov bola nízka účasť pozvaných. Zo 74 jubilantov a členov starších ako 85 rokov na stretnutie prišlo iba 37 členov.


Prítomných privítal podpredseda KVV Ing. Igor Hyben – oboznámil ich s programom a slovo odovzdal predsedovi klubu Ing. Jánovi Skybovi, ktorý v slávnostnom príhovore vyzdvihol význam stretnutí s jubilantmi a aj vznik a význam Mesiaca úcty k starším. Po príhovore všetci pozdvihli čaše s vínom na slávnostný prípitok.


Jubilantov a ostatných prítomných pozdravil aj zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR pplk. Ing. Dušan Baláž a vedúci Posádkového klubu OS SR mjr. v. v. Stanislav Martinák. Za pozvaných sa za pripravené spoločenské stretnutie poďakoval plk. v. v. Ing. Jaroslav Ondrášek.


Počas priateľskej konverzácie prítomných príjemne prekvapil pplk. v. v. Rudolf Makiš, ktorý priniesol veľkú tortu so znakom Zväzu vojakov SR, ako aj jubilantka Helena Staňáková, ktorá pre túto spoločenskú udalosť napiekla chutné koláčiky. Hádam ani netreba zdôrazňovať, že po chutnom guľáši a pohári vínka sa tieto pochúťky pri popíjaní kávičky dlho na tanieroch neudržali. Obidvom patrí úprimné poďakovanie.


Priateľské stretnutie trvalo do večerných hodín, kedy každý s vyjadrením spokojnosti a nádejou že sa stretneme aj nabudúce odišiel domov. A organizátori dúfajú, že v roku 2018 a v rokoch nasledujúcich sa tejto spoločenskej udalosti zúčastní väčší počet jubilantov.


Nakoniec možno povedať, že Rada KVV má za sebou ďalšie vydarené spoločenské stretnutie, čo je aj napriek neúčasti niektorých pozvaných pre nich povzbudením pre to, aby v jeho organizovaní pokračovali aj v nasledujúcich rokoch.

Ing. Ján Skyba, predseda KVV v Trenčíne


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...