Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Obnovujú zabudnutý vojenský cintorín v Trenčíne


TRENČÍN – S účasťou predstaviteľov Ministerstva obrany SR, veliteľa pozemných síl OS SR a veliteľa Trenčianskej posádky genmjr Ondřeja Novosada, zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, pridelencov obrany Českej republiky, Maďarska, Rumunska, primátora Trenčína Richarda Rybníčka, starostov obcí a ďalších hostí sa 10. novembra 2017 v Trenčíne – Zábraní pri príležitosti 99. výročia skončenia 1. svetovej vojny uskutočnil pietny akt kladenia vencov.

Vojenský cintorín v Kubrej bol donedávna takmer zabudnutý. Bolo to aj preto, že sa nachádza v priestoroch trenčianskeho muničného skladu a nie je prístupný verejnosti. Klub generálov SR – regionálna zložka Sever pod vedením bývalého zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálporučíka v. v. Pavla Honzeka ho úspešne obnovuje.


V predchádzajúcom období sa pri príležitosti 99. výročia ukončenia 1. svetovej vojny podarilo zrekonštruovať ďalšiu časť tohto vojenského cintorína. V tomto roku sa podľa generála Honzeka podarilo urobiť viac ako si predsavzali. Podarilo sa položiť náhrobné kamene do sekcie C a časť sekcie B. Dnes je každý hrob identifikovateľný – označený tabuľkou. Som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť príbuzných tu pochovaných vojakov, ktorí prijali naše pozvanie a môžu položiť venčeky na hroby svojich predkov. Celkom bolo v tomto roku opravených 11 špeciálnych pomníčkov a položených 418 nových náhrobných kameňov. Táto náročná práca bola splnená len vďaka pochopeniu velenia Ozbrojených síl SR, velenia Pozemných síl SR, príslušníkov útvarov – ženijného práporu v Seredi, Práporu podpory velenia v Trenčíne a ďalších. Samozrejme, poďakovanie patrí aj tým, ktorí nás podporujú materiálne a hlavne finančne. K dnešnému dňu to je už 50 právnických a fyzických osôb, ktoré prispeli na obnovu vojenského cintorína.“ povedal generál Honzek a dodal, že ich mená si každý môže prečítať na oboch stranách chodníka s prístupom k mohyle.


V nasledujúcom období plánujú konečnú úpravu nástupnej plochy, vybudovať základy a postaviť centrálny kríž vysoký tri metre, prístup k nemu a dokončiť označenie hrobových miest v skanzene. „Na nástupovej ploche budú umiestnené informačné tabule so všetkými menami pochovaných aj s uvedením štátnej príslušnosti a niekoľko ďalších tabúľ. Obnovu plánujeme ukončiť a cintorín odovzdať do správy Ministerstva obrany pri príležitosti 100-ho výročia skončenia 1. svetovej vojny 11.11.2018.“ informoval na záver gen. v.v. Pavel Honzek.

Text a foto: Oľga Kajabová


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...