Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Členovia KVV si pripomenuli Deň vojnových veteránov

TRENČÍN – Na vojenskom cintoríne z prvej svetovej vojny pri srbskej kaplnke 11. 11. o 11,00. hodine a 11,00. minúte opäť zaznel Zvon mieru z Rovereta v Taliansku, vyrobený zo zbraní a munície zozbieraných na bojiskách prvej svetovej vojny v okolitých horách. 

Spomienkový akt sa uskutočnil pod záštitou primátora Richarda Rybníčka a v spolupráci s Veliteľstvom pozemného vojska OS SR. Medzi zúčastnenými boli aj členovia Klubu vojenských veteránov s predsedom plk. v.v. Jánom Skybom, členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov na Slovensku, občianskych združení a občanov. Prítomným a prihovoril primátor Richard Rybníček a pripomenul útrapy bojujúcich na oboch stranách a odsúdil vojnové besnenie. Po ľudskom utrpení a zbytočných stratách na životoch vo všetkých doterajších vojnových konfliktoch vojenský evanjelický farár plk. v.v. Jaroslav Balocký vyjadril nádej, že napriek hrozbám sa vojnovým plameňom súčasný svet nerozhorí. Po príhovoroch účastníci pietneho aktu vzdali úctu, položili vence, kvety a zapálili sviečky pri pamätníku zmierenia. Členovia Klubu vojenských veteránov položili veniec pri pomník na spoločnom hrobe neznámych vojakov.

Ukončenie prvej svetovej vojny a vlčie maky
Podpisom prímeria 11. novembra 1918 v Compiégne vo Francúzsku sa skončila prvá svetová vojna. Vzápätí bola o 11. hodine a 11. minúte vystrelená salva. Tento pamätný deň si svet začal pripomínať ako Deň vojnových veteránov. Ako spomienka na všetky obete vojny bez ohľadu na to, na ktorej strane bojovali.


Pripomíname si ho aj ako Deň červených makov. Yperský oblúk na západnom fronte vo Flámsku bol miestom, kde tisíce mladých mužov – vojakov na oboch bojujúcich stranách nezmyselne zomierali. Na tých širokých pláňach sú obrovské vojenské cintoríny padlých vojakov, ktoré zakvitli červenými makmi. Preto sa tento divý kvet stal symbolom svetového Dňa vojnových veteránov a nazývame ho aj Dňom červených makov.

Text a foto: Oľga Kajabová


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...