Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Tradičné spoločenské posedenie členov KVV – spolupracovníkov


TRENČÍN – Rada Klubu vojenských veteránov v Posádkovom klube OS SR pripravila na 11. decembra v popoludňajších hodinách tradičné spoločenské posedenie s členmi, ktorí spolupracujú v rôznych komisiách, pripravujú spoločenské posedenia, pôsobia ako doručovatelia, knihovníci, archivári či pri vojenských pohreboch.

Na začiatku sa prítomným prihovoril podpredseda Ing. Igor Hyben, ktorý prítomných privítal, poďakoval im, že prijali pozvanie na stretnutie a zaželal im príjemnú zábavu. Potom si vzal slovo predseda Ing. Ján Skyba. Všetkým sa poďakoval za ich celoročnú prácu pre klub a mnohoročnému spolupracovníkovi Štefanovi Čičolovi zároveň odovzdal Pamätný list. Ten mal pripravený aj pre Vincenta Galka, ktorý sa však z účasti na stretnutí ospravedlnil.

Potom sa už rozprúdila vzájomná debata, kde si navzájom všetci zaspomínali na časy minulé a nechýbali ani informácie o tom ako sa tomu – ktorému darí v súčasnosti. Popri kapustnici, dobrom vínečku a štedrom zákusku ku káve sa všetkým „rozviazali“ jazyky. Nálada a smiech sa rozliehali miestnosťou až do chvíle, keď sa spoločnosť začala rozchádzať. A pretože je predvianočný čas, navzájom sa všetci lúčili so želaniami prežitia príjemných vianočných sviatkov a aby spolupráca pokračovala aj v roku 2018.

Text a foto: Oľga Kajabová


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...