Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

wpveteranklub

Oznámenie – služba v klube

O Z N Á M E N I E

Rada Klubu vojenských veteránov Trenčín dáva na vedomie všetkým členom a sympatizantom, že v letných mesiacoch

júl a august 2017

je v klube vykonávaná služba v týždni

iba utorok a piatok, v čase

od 09,00 h do 11,00 h

V mimoriadnych prípadoch sú členovia rady

k dispozícii na telefónnych číslach:

0902 806 391 – Ing. Ján Skyba

0908 236 740 – Ing. Igor Hyben

0907 715 588 – Ing. František Mikuš

0948 349 272 – Ing. Mgr. Jaroslav Balocký

Všetkým členom i sympatizantom želáme príjemné nikým a ničím narušené letné dni.

Rada KVV Trenčín

Oznámenie – stretnutie s členmi Klubu vojenských veteránov

O Z N Á M E N I E

Rada Klubu vojenských veteránov Trenčín oznamuje všetkým členom a sympatizantom, že

18. júla 2017

sa uskutoční stretnutie s členmi Klubu vojenských veteránov

v Liptovskom Mikuláši s nasledujúcim programom:

1. Odchod od Posádkového klubu objednaným

autobusom o 07,30 h

2. Príchod do Ružomberka – Černovej o 09,30 h

Prehliadka rodného domu Andreja Hlinku cca 1 h.,

odchod z Černovej na obed o 10,45 h

3. Obed Ružomberok – Salaš u dobrého pastiera cca

1 h – do 11,45 h

4. Presun – Ružomberok – LM cca 20 minút, príchod

do LM 12,05 h. Do 13,00 h osobné voľno.

5. Program podľa KVV v LM od 13,00 h do cca

16,00 h.

6. Odchod LM o 16,15 h príchod TN o 18,15 h

Poplatok za osobu je stanovený na 5,00 eur

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v priestoroch KVV v utorok

a piatok od 09,00 h do 11,00 h. A tiež každý deň

na telefónnom čísle 0902 806 391 – Skyba, alebo 0914 240 415 – Bacskay.

Rada KVV, Trenčín

Opustili nás v roku 2017

Opustili nás v roku 2017:

pplk. v.v. Dominik BENKA vo veku 91 rokov

pplk. v.v. Ľubomír HRUDA vo veku 73 rokov

kpt. v.v. Ľubomír HUDEC vo veku 80 rokov

prap. v.v. Marián KOPUNEC vo veku 76 rokov

genpor. v.v. Ing. Anton MURŽIC vo veku 91 rokov

genplk. v.v. Ing. Jozef HREBÍK vo veku 89 rokov

pplk. v.v. Tibor BOHÓ vo veku 68 rokov

plk. v.v. Ing. ONDREJ IVANISKO vo veku 84 rokov

pplk. v.v. Vlastimil MIČÍK vo veku 68 rokov

pplk. v.v. PhDr. Jaroslav HNILIČKA vo veku 78 rokov

genmjr. v.v. Ing. Rudolf TVAROŠKA vo veku 89 rokov

pplk. v.v. Ing. Pavol Mucha vo veku 65 rokov

plk. v.v. JUDr. Emil HADBÁBNY

RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...