Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Rada KVV


Rada Klubu vojenských veteránov:
predseda – plk. v. v. Ing. Ján Skyba
1. podpredseda – plk. v. v. Ing. Igor Hyben
2. podpredseda – neobsadené
tajomník – pplk. v. v. Ing. František Mikuš
finančný hospodár – pplk. v. v. Jan Bydžovský
člen rady – pplk. v. v. Vojtech Bacskay
člen rady – plk. v. v. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký
členka rady – pplk. v. v. Mgr . Oľga Kajabová
člen rady – npráp. v. v. Anton Švančara
členka rady – Janka Tureková

Kontrolná a revízna komisia:
predsedníčka – Edita Šlabiarová
členka – Drahuša Bednárová
členka – Marie Pohoriljaková

Spolupracovníci:
– gen. v. v. Ing. Jiří Egg – spolupracovník (knihovník, archív)
– plk. v. v. Doc. Ing. Antonín Galeta, CSc. – spolupracovník (evidencia)
– Alžbeta Hájková – spolupracovníčka (tlmočníčka)
– kpt. v. v. Vojtech Líška – spolupracovník (posedenia)
– plk. v. v. PhDr. Marián Mjartan – spolupracovník (posedenia)
– plk. v. v. Ing. Peter Forgach – spolupracovník (pohreby)
– plk. v. v. Ing. Ernest Tichý – spolupracovník (jazyková úprava)


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...