Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

SPOLUPRÁCA S JDS


Klub vojenských veteránov v Trenčíne je zároveň aj jednou zo základných organizácií Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (OO JDS) v Trenčíne. Preto s touto organizáciou spolupracuje a ako jedna z najväčších organizácií v Trenčianskom okrese má v jej predsedníctve zastúpenie v osobe podpredsedu Klubu vojenských veteránov Ing. Jána Skybu.

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) bola založená v novembri 1989 v súlade so zákonom č. 83 / 1990 Zb. a od 27. marca 1990 je občianskym združením. JDS združuje občanov staršieho veku – dôchodcov, bez rozdielu národnosti, rasy, politickej, náboženskej, alebo sociálnej príslušnosti. Spolupracuje so zákonodarnými, výkonnými orgánmi štátnej správy a samosprávy a s ďalšími občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami.Najnovšie príspevky


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...