Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Tlačivá

Miesto pre súbory na stiahnutie…


Postup pri zabezpečení pohrebu vojaka v zálohe a vo výslužbe.

Tu si môžete stiahnuť tlačivo potrebné pri zabezpečení pohrebu vojaka v zálohe a vo výslužbe.


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...